FARO Forsikringsagentur

Faro skal, som et fyrtårn, lyse op og tiltrække forsikringsskibene på det store præmie ocean – derfor har Faro Forsikringsagentur et fyrtårn som logo. Ved at anvende forstørrelsesglassene i fyrtårnet, kan Faro sætte lup på betingelser og præmieniveau til glæde for kunderne.

Om FARO Forsikring

Siden 2008 har Faro Forsikringsagentur lyst op på det danske forsikringsmarked. Faro har til formål at forhandle attraktive præmier og betingelser hos forsikringsselskaberne til gavn for vores kunder.

Normalt fastsættes præmier primært ud fra en risikobetragtning. Det stigende fokus på toplinjen hos forsikringsselskaberne, samt de lave skadesprocenter giver en gunstig mulighed for at etablerer agenturaftaler med meget gunstige præmier og betingelser. For at kunne opnå de laveste præmier er præmievolumen et must. Derfor benytter vi vores buying power til at skabe de bedste løsninger for vores kunder, stor som lille.  Faro skal som et fyrtårn lyse op og tiltrække forsikringsskibene på det store præmie ocean. Derfor har Faro Forsikringsagentur et fyrtårn som logo. Ved at anvende forstørrelsesglassene i fyrtårnet, kan Faro sætte lup på betingelser og præmieniveau til glæde for kunderne.

Det er en snoet vej at komme i top med resultaterne! Fokus fra start har været at understøtte forsikringsmæglernes opgave med at skaffe lavere præmier og betingelser på baggrund af vores forretningsomfang. Det er siden udbygget med at være en anerkendt sparringspartner for brancheforeninger og erhvervsorganisationer i deres mål for at skaffe attraktive medlemsfordele.

fyrtårn faroforsikring erhvervsforsikring

Hvorfor vælge FARO forsikring?

Vores mål er at skære al unødig administration, så omkostningerne bliver så lave som mulige.

Faros formål er at tilbyde de bedste løsninger til den rigtige præmie. Vores målsætning er ikke altid at være billigst, men præmien skal afspejle det produkt vores kunder får. Vi arbejder udelukkende med anerkendte aktører på forsikringsmarkedet.  Inden indgåelsen af en aftale med et forsikringsselskab undersøger vi nøje selskabet ud fra en lang række kriterier:

Arbejdsskade forsikring

Se fordele og ulemper ved forsikringen

Netbank forsikring

Vil du vide mere om vores Netbank forsikring

Erhvervsrejse forsikring

Læs mere om Erhvervsrejse-forsikringen her

Entreprise forsikring

Se fordele og ulemper ved forsikringen

Cyberrisk forsikring

Se fordele og ulemper ved forsikringen

Ledelsesansvars forsikring

Vil du vide mere om forsikringen, læs mere

Bådsforsikring

Se fordele og ulemper ved forsikringen