Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring, der sikrer, at alle ansatte eller deres efterladte får erstatning ved ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold. Hvis du er selvstændig eller medarbejdende ægtefæller kan ligeledes forsikre dig på samme måde som de ansatte, hvis du tegner en arbejdsskadeforsikring for dig selv. Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader, der medfører varigt mén. Hvis der er tale om midlertidige skader bliver de dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

Denne forsikring er lovpligtig. Hvis uheldet er ude er det ikke sjovt og derfor vigtigt at der kan tags hånd om de opståede forhold. 

En arbejdsskadesforsikring er lovpligtig i danmark, det gør at man som arbejdsgiver har pligt til at forsikre ens personale hvis de kommer ud for en ulykkes i arbedsmedfør. 

Med Faroforsikrings arbejdsskadeforsikring får du en lovpligtigt minimumskrav dækker – samt mulighed for ekstradækninger oveni.

Forsikringspligt

Alle er beskæftiger medhjælp både erhvervsmæssigt og i en privat husholdning, skal tegne en arbejdsskadeforsikring. Hvis din virksomhed er et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så har du pligt til at sikre dig selv og dine ansatte mod arbejdsskader. Du skal ligeledes tegne en forsikring, hvis du er den eneste ansatte i dit selskab.

Hvad dækker forsikringen?

Arbejdsskadeforsikringen dækker ved skader, der er opstået på grund af arbejdet eller i et arbejdsforhold. Det vil sige:

 • Personskade, der er sket ved en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage
 • Erhvervssygdom

Erstatningen

Al erstatning ved en arbejdsskade er reguleret af Lov om arbejdsskadesikring

Når en arbejdsskade er godkendt, så giver loven mulighed for følgende erstatninger:

 • Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Ved permanente udgifter fastsætter loven erstatningen til et engangsbeløb
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
  Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger

Dertil kommer, at vi i Faro Forsikringsagentur har forhandlet os frem til tre ekstra dækninger:

 • Erstatning for skade på briller
 • Erstatning for skade på visse privat indbo
 • Akut krisehjælp