Entrepriseforsikring

Faro Forsikringsagentur har i samarbejde med Great American udviklet en af forsikringsmarkedets bedste forsikringer for dit byggeri. Forsikringsdækningen er blandt markedets bredeste, men alligevel til en meget konkurrencedygtig pris.

Hvis du går tanker omkring renovering, tilføje flere km2 til dig bolig eller feriehus, eller skal det være en ny bolig, kan der opstå en del bekymringer.
Der kan være flere faktorer som spiller ind, det kan være tid, budget og ikke mindst kvalitetet af det udførte arbejde.

En entrepriseforsikring, er en basisdækning der sikrer bygherre og ejer af bygninger mod fysisk skade på det udførte arbejde. Med Faroforsikrings entrepriseforsikring, får du en omfattende basisdækning, som sikrer bygningen mod fysisk skade på det udførte arbejde og midlertidige konstruktioner til den udførte entreprise, samt byggematerialer.

Forsikringen dækker:

Entrepriseperiode
Afhjælpsperiode
All/Risk af entreprisen
Bygherre, samt samtlige underleverandører
Branddækning
Eksisterende bygninger med førsterisikosum
Montageforsikring
Huslejetab
Forceringsomkostninger
Opbevaring på lager uden for arbejdsstedet
Tegninger og dokumenter

Ansvarsforsikring – herunder farligt arbejde så som:
midlertidig grundvandssænkning
ramning og nedvibrering af pæle og spuns
optrækning og opvibrering af pæle og spuns
undermuring og understøbning
afstivningsarbejde
nedbrydningsarbejde
sprængningsarbejde