Erhvervsrejseforsikring

Faro Forsikringsagenturs erhvervsrejseforsikring kan tegnes af virksomheder og organisationer. Forsikringen er tegnet som en årsrejseforsikring med regulering efter antallet af rejsedage.

Forsikringen dækker medarbejdere, ejere og medejere, der rejser i virksomhedens eller organisationens interesse og for dennes regning. Hvis du rejser med ægtefæller, bestyrelsesmedlemmer og gæster m.fl. så kan disse medforsikres. Forsikringen består af en grunddækning med mulighed for flere tillægsdækninger, og den kan udvides til også at omfatte ferierejser, herunder kombinerede erhvervs- og ferierejser.

Gennem os får du følgende:

Skræddersyet forsikringspakke
Fleksibel præmieberegning
Ingen selvrisiko
Alarmcentral 24/7 – dansktalende
Frit hospitalsvalg

Hvis du eller dine medarbejdere sammenlagt rejser mere end 30 dage om året, anbefaler vi en erhvervsrejse-forsikring, som dækker alle ansatte ét år ad gangen. Vi anbefaler at du tegner denne forsikring i stedet for en enkelt-rejseforsikring, hvis:

Du og dine medarbejdere samlet rejser mere end 30 dage om året
Du ønsker selv at kunne sammensætte sin rejseforsikring og vælge dækninger til og fra
Du foretrækker en fleksibel præmieberegning

Grunddækning:

Vores erhvervsrejseforsikring er bygget op med en grunddækning og forskellige tilvalgsdækninger.

Grunddækning:

Akut sygdom og tilskadekomst
Krisehjælp
Hjemtransport
Ledsagelse og tilkaldelse

Tilvalg:

Rejseulykke – invaliditet og dødsfald
Rejseliv og sygdomsinvaliditet
Forsinket fremmøde
Bagageforsinkelse
Vejhjælp
Bagage
Hjemkald
Erstatningsmedarbejder
Tryghedspakken
Privatansvar og global juridisk assistance
Overfald
Dækning af selvrisiko på indbo- og bilforsikring
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
Afbestilling

Erhvervsrejseforsikring:

Faroforsikring, Erhvervsrejseforsikring dækker hvis din medarbejder kommer til skade eller bliver syg på en erhvervsrejse til udlandet. Længden a opholdet er underordnet, det væreende messebesøg, besøg hos en eksisterende eller potentiel forretningsforbindelse eller et længerevarende ophold.

Forsikringer dækker verden over og dækker også medarbejderen ved længere varende ophold i udlandet de opståede fri og feriedage som medarbejderen måtte tage.

Vi dækker: aller der rejser i virksomhedens interesse. Ledsagende ægtefælle, samlever og børn under 18 år er dækket også selvom de kun med med på dele af rejsen.