Ledelsesansvarsforsikring

Hvordan er du dække i forhold til dit ledelsesansvar? Flere ledere og bestyrelsesmedlemmer tegner en ledelsesansvarsforsikring. Denne type af forsikring dækker erstatning for formue tab, som er en følge af personlig ledelsesansvar. Ledelsesansvarsforsikringen dækker ansvaret for 3. mands tab som følge af ansvarspådragende handliger elle undladelser begået af sikrede. Forsikringen viser at der er tale om en ansvarsforsikring, som dækker sikredes jurediske erstatningsnansvar.

Grunddækning:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.